Điều kiện để đơn vị sự nghiệp sử dụng cơ chế tài chính giống như doanh nghiệp

Auto Draft

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO
NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác nêu rõ các điều kiện để đơn vị sự nghiệp vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp.

Xem thêm:Quy doanh nghiệp có nhu cầu cần tư vấn Công ty dịch vụ kế toán tại quận 1 vui lòng liên hệ tại đây.

Theo đó, đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp (công ty nhiệm vụ hữu hạn MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), khi đáp ứng một cách đầy đủ các điều kiện sau:

– Vận động dịch vụ sự nghiệp công có điều kiện xã hội hóa cao, Nhà nước không cần bao cấp;

– Giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí (bao gồm cả trích khấu hao tài sản cố định);

– Được Nhà nước xác minh giá trị tài sản và giao vốn cho đơn vị cai trị theo quy định của pháp luật về cai quản, sử dụng tài sản nhà nước;

– Hạch toán kế toán theo quy định của các chuẩn mực kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.

Auto Draft

Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi liên tục và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp:

– Được xác định vốn chủ sở hữu và bảo toàn vốn;

– Được vay vốn, huy động vốn, đầu tư vốn ra ngoài đơn vị, theo quy định của pháp luật;

– Cai quản, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định như doanh nghiệp;

– Quản lý doanh số, chi phí và phân phối lợi nhuận; thực hiện chế độ kế toán, thống kê áp dụng như doanh nghiệp.

Chi phí xây dựng Đề án và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, được tính trong chi phí liên tiếp của đơn vị.

Nghị định 141/2016/NĐ-CP nêu rõ đơn vị đáp ứng đủ các điều kiện trên, xây dựng Đề án vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, báo cáo bộ, cơ quan trung ương, địa phương để phê duyệt theo phân cấp.

Các bộ, cơ quan trung ương xem xét quyết định đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác trực thuộc được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (hoặc cơ quan cấp dưới theo phân cấp) xem xét đưa ra quyết định đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác trực thuộc được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính địa phương.

Căn cứ các quy định trên, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi thẩm quyền chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác rà soát, xây dựng lộ trình để đơn vị đủ điều kiện được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp.

Nghị định 141/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/12/2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.