Để sâu sát vị thế, chất lượng hoạt động kế toán và kiểm toán trong bối cảnh hội nhập

Auto Draft

Kế toán và kiểm toán trong kinh tế Thị Phần, ngoài vai trò cung cấp thông tin tin cậy cho quản lý và cho các ra quyết định kinh tế – tài chính, còn được thừa nhận là 1 dịch vụ luôn luôn phải có của nền kinh tế mở.

Xem thêm: Quý doanh nghiệp có nhu cầu cần tư vấn DIch vu ke toan tron goi tai quan 1 vui lòng liên hệ tại đây.

Kế toán và kiểm toán không những công cụ quản lý kinh tế – tài chính và cung cấp thông tin hữu ích, Ship hàng các đưa ra quyết định cai trị và kinh doanh, mà còn trở thành một ngành, một lĩnh vực dịch vụ giúp sức quản lý kinh doanh quan trọng. trong khoảng thời gian tới, để nâng tầm phát triển của lĩnh vực kế toán – kiểm toán trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, còn nhiều việc phải làm.

Auto Draft

Tự do thoải mái hoá dịch vụ thương mại dịch vụ, thoải mái hoá dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán đã trở thành mối quan tâm của nhiều non sông, nhất là các nước cải tiến và phát triển.

 Kế toán và kiểm toán với tư cách là một trong ngành, một lĩnh vực thương mại dịch vụ hiện được quan tâm và hội nhập khá toàn diện. thương mại dịch vụ nói chung, thương mại dịch vụ kế toán và kiểm toán nói riêng trở thành ngành kinh tế quan trọng và chiếm tỷ trọng đáng kể trong Thương mại dịch vụ của từng đất nước và toàn cầu. tự do hoá dịch vụ thương mại dịch vụ, tự do hoá dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán đã trở thành mối quan tâm của rất nhiều quốc gia, nhất là các nước phát triển.

Phương châm của tự do thoải mái hoá Thương mại dịch vụ dịch vụ, dịch vụ kế toán và kiểm toán là các quốc gia loại bỏ những hạn chế, những rào cản đối với hoạt động của pháp nhân và thể nhân nước ngoài trên lãnh thổ nước mình và dành cho nhau quy chế đối xử quốc gia. Theo đó, không có sự phân biệt đối xử trong vận động thương mại hàng hoá và dịch vụ. Mỗi thành viên phải dành cho dịch vụ của thành viên khác sự đối xử ưu đãi tương tự như ưu đãi dành cho dịch vụ của mọi thành viên khác.

Các thành viên đều được quyền hưởng lợi từ các cuộc đàm phán về thuế quan, về hàng rào phi thuế quan và mở của Thị Phần dịch vụ. Nội dung của tự do hoá thương mại dịch vụ, trong những số ấy có dịch vụ kế toán và kiểm toán được thể hiện qua 4 hình thức là: Cung cấp dịch vụ qua biên giới; Tiêu dùng dịch vụ ở nước ngoài; Hiện diện thương mại; Hiện diện thể nhân.

Trong 4 hình thức cung cấp dịch vụ trên, hình thức cung cấp dịch vụ thông qua sự hiện diện thương mại và hiện diện thể nhân được nhiều nước thành viên quan tâm và cũng là hình thức vận động có công dụng, dễ được chấp nhận.

Kế toán và kiểm toán trong kinh tế Thị phần, ngoài vai trò cung cấp thông tin tin tưởng cho cai trị và cho các quyết định kinh tế – tài chính, đã và đang được thừa nhận là một dịch vụ không thể thiếu của một nền kinh tế mở. điều khoản của Việt Nam và nhiều nước đã thừa nhận và có những quy định mang tính pháp lý về hành nghề kế toán, kiểm toán, về cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán.

Trong số những cam kết ràng buộc mà nước ta phải thực hiện, nước ta có lộ trình mở cửa Thị Phần dịch vụ kế toán, kiểm toán. Sẽ có các công ty dịch vụ kế toán – kiểm toán của nước ngoài được phép Thành lập và hoạt động và vận động ở Việt Nam. Ngược lại, các công ty dịch vụ kế toán – kiểm toán VN sẽ được phép vận động ở nước ngoài với tư cách là nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Các chuyên gia kế toán và các kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề, đủ điều kiện được hành nghề sẽ được phép hành nghề và cung cấp dịch vụ không chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngoài.

Thị Trường dịch vụ kế toán và kiểm toán thống nhất đang hình thành trong khu vực các nước ASEAN. Đó là một thực tế, một yêu cầu mới, một cơ hội mới cho sự phát triển và nhất thể hoá nghề Kế toán, kiểm toán trong khu vực. thị trường dịch vụ kế toán-kiểm toán thống nhất đòi hỏi có sự chuẩn bị ở tất cả các nước thành viên về khung khổ pháp lý, về sự hài hoà các chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán; Thu hẹp khoảng cách của sự biệt lập, về sự phối kết hợp và thống nhất của chương trình, nội dung đào tạo, huấn luyện thi cử và đánh giá chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ; về sự thừa nhận lẫn nhau các chứng chỉ hành nghề của mỗi nước nhà… Có những việc phải làm từ phía Nhà nước ở tầm giang sơn, nhưng cũng có rất nhiều việc phải làm từ bản thân các tổ chức, cá nhân hành nghề, từ phía các tổ chức nghề nghiệp.

Trong cơ chế kinh tế Thị Phần và môi trường mở cửa, hội nhập, yêu cầu đặt ra với kế toán và kiểm toán đã có sự thay đổi căn bản và nâng lên về chất, chi tiết: Cung cấp những thông tin tài chính toàn diện, đầy đủ, kịp thời, tin cậy cho mọi đối tượng trong và ngoài đơn vị; Thoả mãn yêu cầu quản trị doanh nghiệp (DN), quản trị tài chính; Phân tích và dự báo kinh tế – tài chính phục vụ điều hành và các ra quyết định kinh tế – tài chính.

Kế toán, kiểm toán trong nền kinh tế Thị phần và yêu cầu đặt ra

Trong nền kinh tế thị phần, tính chất của kế toán và kiểm toán đã có sự thay đổi căn bản, không chỉ thuần tuý là Tổ chức ghi nhận, xử lý và tổng hợp các thông tin kinh tế – tài chính; không chỉ Công cụ kiểm kê, kiểm soát và điều hành và đo lường chuyển động và kết quả kinh tế – tài chính, mà đã trở thành hoạt động dịch vụ tài chính, một lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ chuyển động kinh doanh, giúp sức chuyển động quản lý.

Đây chính là hoạt động dịch vụ có chất lượng cao, có giá trị pháp lý nhất định và không được phép có sản phẩm hỏng, có dịch vụ thiếu độ tin cậy. Tính độc lập, tính khách quan, những bằng chứng pháp lý, phẩm chất nghề nghiệp và yêu cầu kiểm soát và điều hành chất lượng dịch vụ là đặc điểm nổi bật của mô hình dịch vụ này.

Xuất phát từ đặc điểm và tính chất của kế toán và kiểm toán, những người hành nghề kế toán và kiểm toán trong cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế cần đáp ứng được những tiêu chí sau:

1 là, phải có tính bài bản và chuyên nghiệp cao, tâm huyết và nhiệm vụ với nghề. Chỉ có như vậy mới rất có khả năng cung cấp những dịch vụ có chất lượng theo yêu cầu của các đối tượng sử dụng dịch vụ trong nền kinh tế.

Hai là, về năng lực chuyên môn, phải có hiểu biết, có năng lực, trình độ tổ chức, điều hành công việc, có kỹ năng và sự nhạy cảm, sáng tạo trong xử lý nghiệp vụ, đặc biệt là năng lực xử lý các nghiệp vụ tài chính trong một nền kinh tế năng động và hội nhập.

Ba là, về phẩm chất và đạo đức công việc và nghề nghiệp: Trung thực, khách quan và bản lĩnh nghề nghiệp. thuộc lĩnh vực công tác. Bản lĩnh nghề nghiệp và công việc của người làm kế toán và kiểm toán rất không chỉ cần thiết trong nghề nghiệp mà còn rất cần thiết cho nền kinh tế, cho xã hội, cho sự lành mạnh trong hoạt động kinh tế của đất nước. Bản lĩnh nghề nghiệp và công việc đòi hỏi người làm kế toán phải tôn trọng sự thực và tính khách quan của hoạt động kinh tế; Các ý kiến và thái độ trước thông tin kinh tế – tài chính phải thể hiện nhiệm vụ và sự vững vàng về chuyên môn, sự tin cậy và xác thực của bằng chứng, sự mềm mại trong ứng xử và thuyết phục.

Theo đó, năng lực nghề Kế toán, kiểm toán phải đảm bảo những yêu cầu cụ thể sau:

– Có hiểu biết cần thiết về pháp luật, đặc biệt là hiểu biết và khả năng tuân thủ, giải thích các quy định pháp lý về kinh tế – tài chính.

– Có kiến thức tốt về kinh tế – tài chính, hiểu biết sâu về các quy định kế toán và kiểm toán.

– Có công dụng tổ chức công việc thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin kinh tế – tài chính theo yêu cầu quản lý.

– Tham mưu về quản trị DN, trong các quyết định, xây dựng chiến lược đầu tư và kinh doanh.

– Có khả năng thích ứng trong môi trường kinh tế đa chiều, luôn biến động.

Những việc cần làm thời gian tới

Theo các chuyên gia, để có khả năng nâng cao vị thế và chất lượng hoạt động nghề nghiệp kế toán và kiểm toán của Việt Nam, vẫn còn nhiều việc phải làm, kể cả trước mắt và lâu dài, cụ thể:

1 là, thống nhất cao về nhận thức đối với hoạt động kế toán và kiểm toán, coi trọng đúng mức kế toán và kiểm toán không chỉ với tư cách là công cụ quản lý, là tổ chức hệ thống thông tin, mà cả với tư cách là một ngành dịch vụ – dịch vụ tài chính trợ giúp kinh doanh, hỗ trợ vận hành nền tài chính đất nước. Cần nhận thức đúng và đánh giá ảnh hưởng thiết thực của độ tin cẩn, tính bổ ích của các thông tin kinh tế – tài chính do kế toán cung cấp, được kiểm toán xác nhận ship hàng yêu cầu ra quyết định đầu tư, quyết định cai trị và bảo vệ an toàn tài sản tiên của Nhà nước, của nhân dân.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp lý về tài chính, về kế toán và kiểm toán, trước hết là quy định pháp lý về tài chính nhà nước, về kiểm toán chủ quyền, về kiểm soát và điều hành và kiểm toán nội bộ. Rà soát và bổ sung những quy định pháp lý về kế toán, về kiểm toán nhà nước, về hành nghề kế toán, kiểm toán, bảo đảm một khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh cho kế toán và kiểm toán trong kinh tế thị trường phù hợp với Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc các nguyên tắc, thông lệ và chuẩn mực thế giới; điều tra và nghiên cứu và điều chỉnh các quy định pháp lý về tiêu chuẩn, chức danh, chức năng và quyền hạn của chuyên gia kế toán, kế toán viên công chứng, kế toán viên có chứng chỉ hành nghề, kiểm toán viên và kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề, tránh sự nhầm lẫn và ngộ nhận như lúc bấy giờ; Có sự thống nhất trong các Hội viên Liên đoàn kế toán các nước ASEAN (AFA) và phù hợp tiêu chuẩn, tiêu chí của Việt Nam.

Ba là, đổi mới chương trình, nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán ở mọi trình độ chuyên môn, mọi cấp độ; Bồi dưỡng kế toán trưởng, thi tuyển chuyên gia kế toán và kiểm toán viên; tích cực tham gia và thúc đẩy các thành viên của AFA, tạo lập quan hệ hợp tác và ký kết trong đào tạo, huấn luyện, cấp chứng chỉ hành nghề và quy chế công nhận chứng chỉ hành nghề giữa các tổ chức thành viên; Hình thành chương trình và nội dung đào tạo, giảng dạy kế toán và kiểm toán dùng chung cho các nước ASEAN.

Bốn là, tăng cường cai trị, kiểm soát điều hành đạo đức hành nghề và chất lượng hành nghề kế toán và kiểm toán. Đây là công việc mới nhưng rất cần thiết để nâng cao vị thế và chất lượng nghề nghiệp và công việc

Năm là, bức tốc vai trò và chất lượng hoạt động của tổ chức công việc và nghề nghiệp. trong time qua, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) – thành viên của AFA đã và đang tham gia tích cực vào các chuyển động, góp phần quan trọng vào sự phát triển nghề nghiệp trong khu vực và sâu sát vị thế AFA trong Quanh Vùng và quả đât. Hội đã liên tiếp đưa ra các sáng kiến nghề nghiệp và công việc, trong đó có sáng kiến về hợp tác và ký kết đào tạo và đào tạo nghề nghiệp, thống nhất chương trình, nội dung đào tạo, huấn luyện, cấp chứng chỉ hành nghề và thừa nhận chứng chỉ hành nghề kế toán và kiểm toán.

Hội và các tổ chức thành viên đang tích cực triển khai công việc cai trị hành nghề kế toán và kiểm toán do Bộ Tài chính chuyển nhượng bàn giao. Nhằm đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới, tới đây, Hội cần đổi mới mạnh hơn, nhiều hơn cả về tổ chức, phương thức hoạt động và nội dụng hoạt động để gia công tốt chức năng là nơi tập hợp và kiểm soát nghề nghiệp và công việc.

Kết luận, trước yêu cầu của nền kinh tế chuyển đổi và trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới, kế toán, kiểm toán Việt Nam được xây dựng và phát triển cùng với việc tiếp tục tạo lập hoàn chỉnh khuôn khổ pháp lý, tăng tốc hoạt động các tổ chức nghề nghiệp. vì vậy, thời gian tới cần tiếp tục cải cách và phát triển về số lượng, quy mô các tổ chức dịch vụ, cách tân và phát triển kiểu dịch vụ và phạm vi cung cấp; đồng thời, tăng tốc, thúc đẩy chất lượng dịch vụ và hiệu quả chuyển động, tăng cường quản lý nhằm trở nên tân tiến các vận động kế toán, kiểm toán, cung cấp yêu cầu tăng trưởng và ổn định kinh tế.

Mặt khác, cần chú trọng cách tân và phát triển các hoạt động dịch vụ kế toán, kiểm toán theo xu hướng phát triển của các nước trong khu vực và quốc tế. sự phát triển cả về số lượng, chất lượng, sâu xa kỹ năng nghề nghiệp sẽ từng bước cam kết vị trí kế toán, kiểm toán Việt Nam trong khu vực và quốc tế thông qua hoạt động của cán bộ làm kế toán – kiểm toán, các tổ chức nghề nghiệp kế toán (hội kế toán, kiểm toán), tổ chức hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.