Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường

moi truong

Định hướng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chương trình phân phối nhân dân tham gia bảo vệ môi trường cho giai đoạn 2016-2020 và đã thay đổi hành vi theo hướng tích cực về bảo vệ môi trường là một công việc cao điểm và phương tiện truyền thông, hệ thống chính trị chiến lược lâu dài , trong đó, có cơ chế phù hợp và chính sách đầu tư và các giải pháp hợp tác để thực hiện.
Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ trung ương đưa ra chương trình cốt lõi tham gia bảo vệ môi trường với nội dung và các hoạt động. Mà hai nhiệm vụ tập trung là tuyên truyền, một chiến dịch nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng và xây dựng mô hình bảo vệ môi trường ở địa phương hóa.
Phùng Khánh Tài, Giám đốc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trung Bộ

Và ‘trao đổi Phùng Khánh Tài, Giám đốc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trung ương, Phó Chủ tịch người tham gia trong chương trình bảo vệ môi trường trong các phiên họp toàn thể Quốc ° rao vặt Môi trường IV, ngày 2015/09/30 tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

moi truong

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2005, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào tham gia bảo vệ môi trường, để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong các phong trào, các vận động viên, đặc biệt là một chiến dịch Tất cả mọi người Họ đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các ngày của chiến dịch cho người nghèo, để kết hợp bảo vệ môi trường với sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực triển khai thực hiện việc theo dõi và tranh luận xã hội trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Về công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để phát triển nội dung cụ thể: Tuyên truyền của các doanh nghiệp, đường lối của Đảng; chính sách và pháp luật nhà nước liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường trong cộng đồng; trách nhiệm của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong quốc phòng, định hướng và tổ chức cho người dân nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực bảo vệ môi trường trong khu dân cư.

Ngoài ra, các Ủy ban của Tổ quốc Việt Nam các cấp của mặt trận tuyên truyền, tôn vinh những mô hình, điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường; kịp thời và phản ánh những vấn đề đặt ra về ô nhiễm môi trường và các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong cộng đồng, tuyên truyền, phản ánh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hệ thống giám sát mặt trận các cấp (từ giữa ra ban công phía trước trong khu dân cư) tham gia bảo vệ môi trường.

Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của báo chí đơn vị kiểm soát, thông tin của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp và thực hiện linh hoạt nhất, đa dạng, phong phú như: mở hạng mục “môi trường”; “Toàn dân đoàn kết bảo vệ môi trường”; “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ môi trường”; “Môi trường và sức khỏe” trong các phương tiện truyền thông, các phương tiện truyền thông của Mặt trận; loại “thống nhất” trong truyền hình VTV1 Việt Nam; “Đoàn kết là sức mạnh” trên kênh VOVTV Tiếng nói Việt Nam. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trong giờ cao điểm, như việc cử hành Ngày Môi trường thế giới, Tuần, Biển và Hải đảo Việt Nam; Tuần để làm sạch thế giới; Giờ Trái đất, …Lap bao cao giam sat moi truong dinh ky

Từ năm 2006, Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dẫn việc xây dựng các mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường với phương thức: trong mỗi tỉnh, thành phố, theo các đặc tính của các loại của các tòa nhà dân cư đô thị, nông thôn, miền núi có lớn dân tộc thiểu số, vùng biển, vùng có tín thiểu số lớn để lựa chọn hai mô hình điểm hình thức môi trường khu dân cư, sau đó nhân rộng ở các cấp địa phương và quốc gia. Đến nay, 63/63 tỉnh, thành trong cả nước đã xây dựng mô hình và điểm của thang-loại, tên cụ thể: “Lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong cả nước Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ; “Bảo vệ dân cư ương môi trường” và “thực hiện hài hoà Cư xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.”

Về nhiệm vụ của giám sát và tranh luận xã hội, Ủy ban Thường vụ phía trước Tổ quốc Việt Nam các cấp thường xuyên tổ chức lấy ý kiến ​​của người dân về lĩnh vực tài nguyên, báo cáo môi trường để các kỳ họp của Quốc hội và Hội đồng nhân dân tất cả các cấp; ý tưởng tổ chức, cuộc tranh luận xã hội về các dự thảo văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường, chẳng hạn như các dự thảo pháp luật về tài nguyên thiên nhiên, môi trường và các đảo của biển; Dự thảo Luật Khí tượng Thủy văn, …

bao me

Trong những năm 2013 – 2015, Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức các tour du lịch để theo dõi việc quản lý và xử lý cát trái phép và sỏi gây ra xói mòn và sông ngân hàng tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân; vấn đề ô nhiễm môi trường ở các làng nghề truyền thống; Vấn đề sử dụng vật tư nông nghiệp trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Kể từ khi hoạt động của các mô hình, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vào các hoạt động của xử lý môi trường vào các vấn đề cụ thể, thiết thực, gần gũi với cuộc sống của cộng đồng, như: thiết lập việc thực hiện đúng các tổng hợp nhất trong các khu dân cư, các Sáng thứ 7, chủ nhật hoặc xanh – sạch, bảo quản các khu dân cư, … một tuần được duy trì thường xuyên. Từ mô hình, nhiều phong trào, nhiều chiến dịch khác nhau, bảo vệ môi trường thực tế được hình thành trong khu dân cư. Hoạt động thông tin, tuyên truyền về các nội dung bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên, chúng có tác động tích cực, tạo ra một phong trào trong khu vực, giúp người dân xây dựng “những thói quen tốt” để bảo vệ môi trường.

Các hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường có tác động rất lớn đối với Trái đất sẽ thay đổi hình dạng vì nóng lên toàn cầu? công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường trong các khu dân cư, đặc biệt là nó phát huy vai trò của các cá nhân và gia đình gia đình và cộng đồng tham gia tự nguyện trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Ban đầu được hình thành bởi thói quen, phương pháp thực hiện trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện của tự quy định bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Đồng thời, người dân phải chịu trách nhiệm giám sát các tổ chức bảo vệ môi trường, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện của kinh tế, xã hội địa bàn cư trú.

Hoạt động giám sát và tranh luận xã hội trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Ủy ban Tổ quốc Việt Nam phải đối mặt ở tất cả các cấp góp phần vào việc thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong các chức năng quản lý và điều hành của cơ quan và trong sản xuất và thương mại của các doanh nghiệp tại địa phương; tư vấn, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về yêu cầu bảo vệ môi trường chặt chẽ hơn vào sự phát triển bền vững của đất nước và phù hợp với nguyện vọng chính đáng của người dân khu dân cư.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng mô hình trình diễn, cũng như các hoạt động giám sát và tranh luận xã hội vẫn còn gặp vấn đề, những hạn chế, như nhận thức về vai trò và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền lãnh đạo, giám sát và phối hợp Mặt trận hệ thống phân phối xây dựng mô hình đó đã không được thống nhất và công việc được phân công vào phía trước; một phần nhỏ của người dân trong các khu dân cư được lựa chọn mô hình quan niệm sai lầm về mục đích và yêu cầu.

Một số nơi còn thiếu đồng bộ giữa công tác tuyên truyền, vận động và tự nguyện thực hiện như thu gom rác thải của các cá nhân tự trị với các giải pháp đầu tư phương tiện và điều kiện để thực hiện việc chuyển nhượng cũng không được công bố đất nằm tập trung các bãi chôn lấp, tính liên tục trong quản lý từ tập trung ban đầu giai đoạn đến khâu vận chuyển và xử lý ở các cấp độ cao hơn, có nghĩa là bộ sưu tập đặc biệt, tài trợ bền vững, không chỉ chính xác, … cũng nên hạn chế về nhận thức cũng như niềm tin, thói quen bảo vệ môi trường của người dân khu phố.

Định hướng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai Chương trình nhân dân tham gia bảo vệ môi trường cho giai đoạn 2016-2020 là phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của nó ở tất cả các cấp tuyên truyền, vận động phổ biến để tăng nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực về bảo vệ môi trường là một công việc chỉ bằng cách tham gia, hệ thống chính trị cấp bách và chiến lược trong dài hạn, do đó, có đầu tư thích đáng trong các cơ chế, chính sách và các giải pháp hợp tác cho ‘thực hiện.

Đồng thời, tăng cường quản lý của nhà nước về bảo vệ môi trường ở cấp cơ sở, kiểm tra cụ thể, phát hiện, xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường do các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp; việc tăng cường các chế tài đủ mạnh để răn đe, ngăn chặn hành vi vi phạm, tạo sự đồng bộ giữa công tác tuyên truyền, bảo vệ và tự của người dân với hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với các khu du lịch, phát hiện sớm, tôn vinh, biểu dương những cá nhân, đơn vị chân dung tổ chức, mô hình tốt, làm việc hoặc môi trường trong khu dân cư để quảng bá, tuyên truyền như một hành động của lòng yêu nước, làm việc tích cực để mang lại hạnh phúc cho mọi người. Đồng thời một tiếng nói mạnh mẽ chỉ trích các hành vi, thói quen, thói quen ngược … thiệt hại môi trường cần phải được khắc phục sống; giám sát, kiến ​​nghị cụ thể cho các cơ quan chức năng để quản lý các vấn đề ô nhiễm môi trường, làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên trong cuộc sống hàng ngày, sản xuất và tiếp thị của các cá nhân, các nhóm, các doanh nghiệp và các đơn vị quản lý nhà nước của cộng đồng.

Kết thúc bài phát biểu của mình, ông Phùng Khánh Tai cho rằng, cần tăng cường phối hợp và hợp tác giữa các đơn vị tình báo, nhấn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ và sự huy động của các lớp nhiệm vụ bảo vệ môi trường, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.