Thu hồi đất trúng đấu thầu bỏ trống 12 tháng

Với các cá nhân và tổ chức khi trúng đấu giá nhưng chậm triển khai, hoặc để lại bỏ trống hơn 12 tháng, các phòng ban của thành phố. Hà Nội sẽ tiến hành nhanh chóng, kiểm tra, thử nghiệm, và thậm chí bị thu hồi quyền sử dụng đất theo quy định nếu tiếp tục vi phạm.
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, năm nay, TP. Hà Nội có kế hoạch bán đấu giá 54 dự án bất động sản với tổng diện tích 56 ha, dự kiến ​​ngân sách sẽ được thu thập trên 2,6 nghìn tỷ đồng. Cuối tháng Tám, xung quanh thành phố có 17 đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 13 ha và số lượng trúng thầu trên 1.722 tỷ đồng, do đó đạt 65% kế hoạch. Đặc biệt, đấu giá đất được quản lý bởi 12 dự án của huyện và 12 dự án của thành phố quản lý.

Về tiến độ đấu giá đất bồi đất công ven sông, đất chưa sử dụng trong thành phố. Hà Nội đã được làm chậm, Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết rằng lý do là khu vực này thường nằm rải rác, giá đất làm cơ sở hồ sơ dự thầu thấp, quy mô không phải là khu vực rộng lớn … nên doanh thu từ bán đấu giá không đủ khả năng để thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

bds

Ngoài ra, nhiều dự án căn hộ quận 6 đất đấu giá quyền sử cho các cá nhân và hộ gia đình xây dựng nhà ở, các cá nhân, hộ gia đình người trúng đấu giá xây dựng đồng bộ chưa thực hiện theo quy hoạch được duyệt có cách mỹ quan đô thị; tồn tại các hộ gia đình điều kiện để bỏ trống sau khi sử dụng đất đấu giá quyền …

Đối với đấu giá đất trống hơn 12 tháng, các phòng ban của Thành phố
có thể thu hồi quyền sử dụng đất theo quy định

Để giải quyết các vấn đề cụ thể trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, TP. Hà Nội đã yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp để xem xét lại toàn bộ đơn vị bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, sau đó chọn các đơn vị đã thực hiện thành công các dự án để phối hợp đấu giá và giao nhiệm vụ. Đối với những đơn vị thực hiện dự án thầu chỉ với số lượng lớn mà liên quan đến việc thực hiện các dự án nhỏ, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét vấn đề trên các dự án căn hộ himlam chợ lớn tiếp theo.

da_dau

Đối với việc bán đấu giá của các huyện dự án máy tính như một nhà đầu tư trước khi thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, huyện tiếp tục thực hiện. Về công tác xác định giá khởi điểm, TP. Sở Tài chính Hà Nội đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp đẩy mạnh cải cách hành chính và giảm thời gian thực hiện, nên chọn các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp định giá, để đảm bảo chất lượng trong khi giá khởi công xây dựng đảm bảo tính khả thi và đấu giá thành công.

Đặc biệt, MPC. Hà Nội cũng lưu ý với các cá nhân và tổ chức đã thành công nhà thầu thực hiện chậm, hoặc để trống hơn 12 tháng, các phòng ban của Thành phố sẽ tiến hành nhanh chóng, thanh tra, kiểm tra, thậm chí có thể thu hồi quyền sử dụng đất theo quy định nếu tiếp tục vi phạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.