Nới thời điểm cấp GCN cho nhà, đất mua bán

cap so

Pháp luật hiện hành đã không cung cấp cho giấy chứng nhận cho nhà và đất không có giấy tờ được mua, giấy thủ công được bán sau 2004/01/07. Giám đốc Sở nhà đất, Phạm Ngọc Liên Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng, UBND TP HCM đã yêu cầu chính phủ để tiếp tục, Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, cấp giấy chứng nhận (GCN) cho khoảng 40.000 nhà, đất mua giấy tay sau 2004/01/07 đến 1/1/2008 trước.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về thông tin kê khai
– Phóng viên: Thưa ông, các quy định pháp luật trong lực lượng liên quan đến cấp phép ở nhà và giấy tay mua đất?
+ Phạm Ngọc Liên: Theo quy định tại khoản 1 Điều 82 của Nghị định 43/2014 (quy định cho thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 chi tiết), những người sử dụng đất do chuyển nhượng, tặng cho, Để thừa kế 1/1/2008 giấy thủ công trước khi cấp giấy phép để được giải quyết. Lần này kế thừa các quy định tại các Điều 11 và 66 của Nghị định số 84/2004 về thời gian thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất. Do đó, các giao dịch này không được quy định từ ngày 2004/01/07 (thời điểm Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực) trước ngày 1/1/2008 nhưng đất đã là một trong những tài liệu giấy được coi là giải quyết.

Lưu ý rằng luật hiện hành không có quy định cụ thể đối với việc cấp giấy phép, đất không được ghi nhận chuyển nhượng, mua bán giấy tay sau 2004/01/07.

– Đúng như dự đoán, số lượng nhà ở và đất không có giấy tờ hợp lệ và được mua bán, bất động sản chuyển nhượng bằng giấy tay sau 2004/01/07 có thể được cấp trên điều kiện GCN gì, thưa ông?

+ Theo các khuyến nghị của Ủy ban đạo đức Hồ Chí Minh, với các trường hợp nhà, đất không có giấy tờ hợp lệ; hoặc sử dụng đất do nhận mua, giấy chuyển tay đầu tiên sau khi 2004/01/07 đến ngày 1/1/2008, hiện đang sử dụng kế hoạch ổn định và nhất quán, trong khi không có khiếu nại, tranh chấp phải được xem xét để GCN. Việc cấp giấy phép để đảm bảo nhu cầu công cộng (các thông báo, niêm yết) theo quy định, người nộp đơn giấy phép cũng phải cam kết chịu trách nhiệm về thông tin và báo cáo phát sinh tranh chấp (nếu có).
Nhà Cung cấp GCN
Trong tương lai, những người có nhà, đất hợp lệ có thể chờ đợi
nới lỏng hơn nữa các quyền hợp pháp.

Ðã bao gồm trong dự thảo Nghị định

– Lạy Chúa, được biết đến trên các tùy chọn đã được nộp trước ngày Luật Đất đai năm 2013, nhưng không phải do Bộ Tài nguyên và Môi trường và chính phủ đồng ý. Vì vậy, tại sao bây giờ CCSS vẫn đề xuất một lần nữa?

+ Đối với những người không đủ điều kiện cho một giấy phép như một kết quả của dự luật này, các đề xuất sửa đổi của luật pháp và chính sách để giải quyết phải mất rất nhiều thời gian.

Ví dụ, khi phát hiện các điểm quy định không hợp lý của đất tạo ra trước khi lập kế hoạch ghi lại giấy phép được ban hành sau khi công bố kế hoạch, không được cấp giấy chứng nhận (theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Nghị định số 84/2004), kết thúc 11/2012, thành phố đã viết yêu cầu Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn tồn tại trong nhiều báo cáo đề xuất tiếp theo can ho an gia riverside. Nhưng phải đến khi Luật Đất đai năm 2013 được ban hành theo các văn bản hướng dẫn thực hiện các điểm chốt trên mới thường xuyên.

cap so

Nợ GCN cho nhà, mua đất và chứng từ hợp lệ sau khi tay 2004/01/07 thẻ, về cơ bản các nội dung của đơn khởi kiện trước khi Luật Đất đai đã được ban hành vào năm 2013, nhưng chưa cụ thể trong hướng dẫn và thực thi pháp luật. Vì vậy, thành phố đã tiếp tục kiên trì kiến ​​nghị.

– Vì vậy, theo ông, thời điểm này hầu hết mọi người có nhà cửa và đất đai không hợp lệ có thể tiếp tục nới lỏng kỳ vọng ở mới vì vậy họ có thể làm cho chủ sở hữu hợp pháp và chính quyền cũng dễ dàng hơn để quản lý?

+ Tính đến thời điểm này, các kiến ​​nghị của nội dung đã được phê duyệt và đưa vào quy định của Điều 39 về việc sửa đổi dự thảo nghị định bổ sung quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; giao đất, thu hồi đất, thay đổi sử dụng đất để sử dụng hoặc cho thuê; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; GCN cấp quyền và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong sử dụng đất; giá đất; Điều kiện Dịch vụ tư vấn đất đai; chế độ sử dụng đất; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất. E ‘đã được chuẩn bị bởi các Tổng cục Quản lý Đất đai công bố Bộ TNMT chủ các ý kiến ​​trên trang web: www.monre.gov.vn.

Nếu dự thảo Nghị định của Chính phủ thông qua toàn văn Điều 39 cho biết CCSS có gần 40.000 trường hợp, nó là để loại bỏ các rào cản để cấp phép.

Xem thêm Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm phức hợp Sài Gòn – Ba Son

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.