Triển khai lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường đúng nhất

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO
NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Cân nhắc bản kế hoạch bảo vệ môi trường đảm bảo nhất

Vậy lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ? Thủ tục hồ sơ này sở hữu giống gì so với mẫu bản cam kết bảo vệ môi trường cũ trước đó hay không? Căn cứ theo luật bảo vệ môi trường 2014, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP trong ấy có sự đổi mới về tên gọi của bản hồ sơ môi trường cam kết bảo vệ môi trường thành kế hoạch bảo vệ môi trường.
Tìm hiểu bài viết sau đây để nắm vững thêm về vấn đề này nhé.

Tiến hành điều tra về kế hoạch bảo vệ môi trường

Ho-so-moi-truong

Từ khi bản cam kết bảo vệ môi trường được đổi mới thành bản kế hoạch bảo vệ môi trường thì LightHouse đã nhận được khá nhiều các câu hỏi liên quan đến vấn đề tra khảo hồ sơ môi trường mới này. Sau đây là một số câu hỏi mà chúng tôi đã thu thập và giải đáp rõ hơn.

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ? Vì sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

– Khi nào buộc phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

– Lập kế hoạch bảo vệ môi trường phải căn cứ điều gì ?

– Hồ sơ nào cần phải có để lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

– Quy trình thực hiện kế hoạch ra sao ?

– Cơ quan thẩm định có nhiệm vụ như thế nào trong việc phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường này?

Chúng tôi sẽ trả lời toàn bộ những câu hỏi trong bài viết sau đây.

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ? Vì sao cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

Kế hoạch bảo vệ môi trường: Căn cứ vào luật bảo vệ môi trường 2014, của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, kế hoạch môi trường là tên gọi mới nhằm để thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường (theo luật môi trường 2005), được thực hiện kể từ ngày 01/01/2015 này.

– Đây là loại hồ sơ pháp lý mang tính ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một giai đoạn phân tích, đánh giá và dự báo những ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động dự án. Từ ấy công ty có thể đề xuất được những giải pháp thích hợp nhất để bảo vệ môi trường trong từng quá trình hoạt động cũng như quá trình thi công các công trình lớn, nhỏ.

Triển khai báo cáo đánh giá tác động môi trường dtm có khả thi không trước khi lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

Lap-ke-hoach-bao-ve-moi-truong-1

– Hồ sơ môi trường này chỉ lập một lần trước lúc tiến hành triển khai dự án.

Tại sao doanh nghiệp cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

– Lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường để thực hiện tốt được các vấn đề sau:

+ Thực hiện chính sách lớn mạnh kinh tế – xã hội đi đôi với việc bảo vệ môi trường

+ Tiến hành nhận xét, dự báo trước những ảnh hưởng của dự án đến môi trường, từ ấy với những biện pháp nhằm hạn chế – xử lý các ảnh hưởng xấu tới môi trường, thực hiện công tác tốt bảo vệ môi trường

+ Hợp thức hóa giai đoạn hoạt động của công ty

Căn cứ pháp lý về việc liên quan tới lập kế hoạch bảo vệ môi trường

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được ban hành vào ngày 23/06/2014, được triển khai kể từ ngày 01/01/2015;

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP được ban hành vào ngày 14/02/2015 theo Nghị định của chính phủ quy định về chiến lược bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá ảnh hưởng môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ dẫn về tấn công giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

những trường hợp bắt buộc lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Những đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Căn cứ vào nghị định số 18/2015/NĐ-CP được quy định về đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

– Dự án đầu tư mới, đầu tư mới mở rộng quy mô, nâng cao công suất các cơ sở cung cấp, kinh doanh, dịch vụ ko thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định này;

– Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư và mở rộng quy mô, nâng cao công suất những cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ko thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 18 và đồng thời ko thuộc Phụ lục II trong Nghị định này.

– Chủ dự án, chủ cơ sở đầu tư của những đối tượng quy định tại Khoản một Điều 18 bắt buộc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan sở hữu thẩm quyền quy định tại Khoản một Điều 19 Nghị định này.

– Trường hợp các dự án, phương án đầu tư sản xuất kinh doanh, công nghệ, dịch vụ nằm trên địa bàn từ 2 (02) tỉnh trở lên, vấn đề triển khai đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện một trong các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo bắt buộc của chủ dự án, chủ cơ sở.

Nếu không phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

– Danh mục 12 đối tượng chẳng cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường:

1. Đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn; các hoạt động tư vấn; bàn giao công nghệ; dạy nghề, đào tạo khoa học, kỹ năng quản lý; cung cấp thông tin; tiếp thị, xúc tiến đầu bốn và thương mại.

2. phân phối, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình, phân phối phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; hoạt động truyền hình; hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.

3. Dịch vụ thương mại, marketing lưu động, ko mang địa điểm cố định.

4. Dịch vụ thương mại, kinh doanh những sản phẩm, hàng hóa sử dụng, đồ gia dụng.

5. Dịch vụ ăn uống mang quy mô diện tích doanh nghiệp phục vụ dưới 200 m2.

6. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.

7. Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.

8. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, động vật hoang dã với quy mô chuồng trại nhỏ hơn 50 m2; nuôi trồng thủy hải sản trên quy mô dung tích nhỏ hơn 5.000 m2 mặt nước.

9. Canh tác trên đất nông lâm, lâm nghiệp quy mô cá nhân, hộ gia đình.

10. Trồng khảo nghiệm những loài thực vật quy mô dưới 1 ha.

11. Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.

12. Xây dựng văn phòng làm việc, nhà nghỉ, khách sạn, lưu trú du lịch quy mô nhỏ hơn 500 m2 sàn.

– Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP bắt buộc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

– những chủ dự án, đầu tư nằm trong danh sách đã lập đánh giá tác động môi trường hoặc đã phê duyệt lên tiếng chấm dứt ĐTM không nằm trong mục này.

nếu đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường

– Những công ty đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường phải lập và đăng ký lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau:

+ ko triển khai thực hiện trong thời gian đã cam kết

+ Thay đổi địa điểm thực hiện dự án

+ Thay đổi quy mô, quy trình sản xuất.

Lưu ý: trường hợp công ty đã lỡ đi vào hoạt động trước ngày 1/4/2015 mà chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường thì bắt buộc tiến hành lập bổ sung đề án bảo vệ môi trường đơn giản để giảm thiểu vi phạm pháp luật.

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường triển khai theo:

1. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

a) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và đề nghị về nội dung thực hiện theo cái tương ứng quy định tại những Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tứ 27/2015/TT-BTNMT;

b) 1 (01) lên tiếng đầu bốn hoặc phương án cung cấp, kinh doanh, dịch vụ.

2. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trực thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

a) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường có bắt buộc về cấu trúc và nội dung theo loại quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT;

b) 1 (01) lên tiếng đầu tứ hoặc phương án cung cấp, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

3. nếu đăng ký lập kế hoạch bảo vệ môi trường tại các cơ quan được ủy quyền thì hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng với hồ sơ đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

– Khảo sát các hiện trạng môi trường ở khu vực xung quanh như: khảo sát thu thập các số liệu về quy mô dự án, khảo sát điều kiện tự nhiên sinh thái – kinh tế – xã hội có liên quan đến dự án.

– Xác định những nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, chất thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các chiếc phát sinh trong công đoạn hoạt động của dự án.

– Khảo sát mức độ tác động ảnh hưởng của những nguồn ô nhiễm đến những khía cạnh tài nguyên môi trường.

– Liệt kê và đánh giá các biện pháp tổng thể, những hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.

– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

– Soạn thảo các công văn, hồ sơ yêu cầu phê duyệt Dự án.

– Kiểm định và ra quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trách nhiệm của cơ quan chức năng xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

– Kiểm tra việc tổ chức thực hiện những biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận.

– Tiếp nhận và xử lý những kiến nghị về bảo vệ môi trường của chủ dự án, các chủ cơ sở chế tạo, kinh doanh, dịch vụ và tổ chức, cá nhân liên quan tới dự án, phương án cung ứng, kinh doanh, dịch vụ.

– Phối hợp mang chủ đầu bốn dự án, chủ cơ sở cung ứng, marketing, dịch vụ và cơ quan, tổ chức, cá nhân mang liên quan xử lý sự cố môi trường xảy ra trong quá trình thực hiện dự án, phương án cung cấp, kinh doanh, dịch vụ.

Trường hợp mà công ty có nhu cầu lập kế hoạch bảo vệ môi trường, hãy liên hệ ngay cùng chúng tôi theo thông tin dưới đây để được cung ứng và tư vấn miễn phí.

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Hotline: 0918.01.9001 (Mrs. Hoài Ân) – 0917.74.2006 (Mr. Quốc Vương)
Email: vonguyenhoaian.mt @gmail .com quocvuongbach.mt @gmail .com
Địa chỉ: 27 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.