Chính sách kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 05/2017

Auto Draft

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO
NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Cơ chế mới trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán bước đầu có hiệu lực thi hành từ tháng 05/2017.

Quy định mới về căn cứ lập kế hoạch Kiểm toán năm

Từ ngày 05/5/2017, quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước sẽ được thực hiện theo Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN.

Xem thêm:Quy doanh nghiệp có nhu cầu cần tư vấn : Cong ty dich vu ke toan tai tphcm vui lòng liên hệ tại đây.

Theo đó, việc lập kế hoạch kiểm toán năm được căn cứ vào những yếu tố sau:

– Luật Kiểm toán nhà nước .

– Chiến lược trở nên tân tiến Kiểm toán nhà nước; Kế hoạch hành động từng giai đoạn của Kiểm toán nhà nước; Kế hoạch kiểm toán trung và dài hạn của Kiểm toán nhà nước.

– Các văn bản cai quản, điều hành kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước hàng năm, trung hạn, dài hạn của Trung ương và địa phương; thực tiễn quản lý, điều hành kinh tế, xã hội, NSNN trong những năm và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

– Yêu cầu thực tiễn và năng lực thực tế của Kiểm toán nhà nước.

– Các kế hoạch công tác của Kiểm toán nhà nước.

– Các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ý kiến tham gia của các cơ quan chức năng có liên quan.

Các bước kiểm toán ngân sách trung ương

Từ ngày 15/5/2017, Quy trình kiểm toán túi tiền trung ương (bộ, ngành) được ban hành kèm theo ra quyết định 04/2017/QĐ-KTNN bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Auto Draft

Theo đó, Quy trình này quy định trình tự, nội dung, thủ tục thực hiện các bước công việc của cuộc kiểm toán ngân sách bộ, ngành bao gồm những bước sau:

– Chuẩn bị kiểm toán.

– Thực hiện kiểm toán.

– Lập và gửi báo cáo kiểm toán.

– Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, ý kiến đề xuất kiểm toán.

quá trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia

Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định 05/2017/QĐ-KTNN sẽ có hiệu lực từ ngày 19/5/2017.

So với quy định hiện hành (tại Quyết định 02/2012) thì Quyết định 05/2017/QĐ-KTNN đề cập một cách kỹ lưỡng hơn về các phương pháp thu thập thông tin. Bao gồm 11 phương pháp chủ yếu sau:

– Cập nhật đánh giá của các lần kiểm toán trước; Trao đổi, phỏng vấn các nhà cai trị và nhân viên có liên quan của đơn vị; Kiểm tra, phân tích các báo cáo và tài liệu có liên quan; Quan sát trực tiếp một số khâu trong các hoạt động của đơn vị; Thử nghiệm một số ít khâu của các bước kiểm soát nội bộ; Xem xét, đối chiếu các tài liệu quy định về cai trị, sử dụng các nguồn lực; Trao đổi, vấn đáp các nhà cai trị và nhân viên có trách nhiệm của đơn vị; nghiên cứu và điều tra các tài liệu lưu trữ của Kiểm toán nhà nước liên quan đến đơn vị được kiểm toán; Trao đổi với các cơ quan cai quản chuyên ngành, cơ quan cai trị nhà nước cấp trên trực tiếp; Khai thác thông tin có liên quan đến đơn vị được kiểm toán trên các phương tiện thông tin đại chúng; Khai thác thông tin liên quan theo yêu cầu kiểm toán những vấn đề có tính đặc thù khác.

Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017

Từ ngày 26/5/2017, Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 1 số quy định liên quan đến trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) bước đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, đối với các TS là nhà hỗn hợp vừa dùng Ship hàng vận động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc dịch vụ thuê mướn thì doanh nghiệp phải khẳng định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng, cụ thể như sau:

Đối với phần giá trị TS (diện tích) tòa nhà hỗn hợp dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và dùng để thuê mướn (trừ trường hợp dịch vụ cho thuê tài chính): doanh nghiệp thực hiện ghi nhận giá trị của phần TS (diện tích) là TSCĐ, quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ theo quy định.

Đối với phần giá trị TS (diện tích) trong tòa nhà hỗn hợp dùng để bán thì doanh nghiệp không được hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao và theo dõi như một TS để bán.

Đối với các doanh nghiệp có nhà hỗn hợp mà không xác định tách riêng được phần giá trị TS (diện tích) phục vụ cho chuyển động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa để bán, để cho mướn thì doanh nghiệp không hạch toán tất cả phần giá trị TS (diện tích) này là TSCĐ và không được trích khấu hao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.